Strona programu MAPI Jadłospis 2 – systemu do planowania i rozliczania kosztów żywienia zbiorowego.
Header

Integracja systemu MAPI Jadłospis 2 z systemem Asseco Infomedica/AMMS

21 lipca, 2014 | Posted by admin in Integracja MAPI z innymi systemami
aaaJednym z wielu atutów programu MAPI Jadłospis 2 jest możliwość integracji z systemami, które już   funkcjonują w Państwa obiekcie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z czołowymi producentami oprogramowania w Polsce jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wysoki komfort pracy, a także zwiększyć wydajność jednostki. Na początek prezentujemy Państwu możliwości, jakie daje  integracja Jadłospisu 2 w wersji Oracle 11g z systemem Asseco Informedica AMMS. Zapraszamy do zapoznania się z  założeniami integracji!

Założenia ogólne integracji

Integracja systemów ma na celu umożliwienie wymiany danych pomiędzy systemami w następujących obszarach:

a)     Z systemu Asseco AMMS (Ruch Chorych) do systemu MAPI Jadłospis 2 (Stany Żywionych).

b)    Z systemu MAPI Jadłospis 2 – (dokumenty magazynowe) do systemu Infomedica/AMMS (FK).

Integracja AMMS Ruch Chorych – MAPI Jadłospis 2

stan żywionych

Po ustaleniu odpowiednich parametrów integracji (dostępne diety, grupy żywionych, posiłki) możliwa jest wymiana danych pomiędzy systemami.

Uprawnieni użytkownicy systemu AMMS, modułu Ruch Chorych, wprowadzają ilość  pacjentów przebywających na oddziale, przypisując ich do konkretnej diety i posiłku. Możliwe jest ograniczenie wprowadzania stanów żywionych na oddziałach do ustalonych godzin dla każdego posiłku, np. stan żywionych na śniadanie – do godz. 5.30, obiad – 10.30, kolacja – 13.00.

Ponadto, użytkownik ma możliwość wprowadzenia asortymentów/dań dodatkowych (tzw. dodatków). Lista dostępnych dodatków jest ustalana w systemie MAPI Jadłospis 2, w kartotekach asortymentów i dań, przy pomocy pola „dodatek”.

W dziale żywienia, użytkownik programu MAPI Jadłospis 2, chcąc pobrać aktualnie wprowadzone dane z modułu Ruch Chorych, wywołuje udostępnioną funkcję „Pobierz stan żywionych”. Pobrane dane zostają zaimportowane do systemu MAPI Jadłospis 2 i mogą być wykorzystywane do wygenerowania asygnaty żywnościowej i zestawień.

W przypadku wykorzystania mechanizmu blokady czasowej, możliwe jest zaktualizowanie stanów żywionych przez samego dietetyka, na podstawie informacji przekazanej (np. telefonicznie) przez pracownika oddziału szpitalnego.

Oprócz ilości żywionych, możliwe jest pobranie w/w dodatków, wprowadzonych na oddziałach
(funkcja „Pobierz dodatki”).


Integracja MAPI Jadłospis 2 – Infomedica – wymiana danych finansowo – księgowych

W ramach integracji systemów w zakresie danych finansowo – księgowych dostępne są następujące mechanizmy:

a) Eksport do systemu Infomedica, faktur VAT zakupu i korekt związanych z dokumentami PZ, wprowadzanymi do systemu MAPI Jadłospis 2.

b) Eksport do systemu Infomedica, zagregowanych kosztów, związanych z realizowanym żywieniem lub ubytków naturalnych asortymentów, w danym okresie na podstawie dokumentów (asygnat żywnościowych i RW) wygenerowanych w systemie MAPI Jadłospis 2.

c) Eksport do systemu Infomedica, zamówień wewnętrznych wygenerowanych w  systemie MAPI Jadłospis 2.

d) Eksport do systemu Infomedica, nadwyżek/niedoborów inwentaryzacyjnych, wygenerowanych na podstawie przeprowadzonej pełnej lub częściowej inwentaryzacji.

e) Mechanizm realizacji umów na dostawy określonych asortymentów. Podczas wprowadzania dokumentu PZ/KPZ użytkownik ma możliwość przypisania przyjmowanej ilości do podpisanej z dostawcą umowy.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.