Strona programu MAPI Jadłospis 2 – systemu do planowania i rozliczania kosztów żywienia zbiorowego.
Header

Stany Żywionych, czyli system zamówień bezpośrednich

22 lipca, 2014 | Posted by admin in Stany Żywionych - Internetowy system zamawiania posiłków
stanyModuł MAPI Stany Żywionych pozwala na przyspieszenie i ułatwienie pracy działu żywienia. Aplikacja jest zintegrowana z systemem MAPI Jadłospis 2 i dzięki bezpośredniemu wprowadzaniu zamówień z każdego oddziału, osoby planujące zapotrzebowanie mogą dynamicznie zmieniać liczbę posiłków do wydania. Obsługa aplikacji jest łatwa, dzięki przejrzystemu interfejsowi, a elastyczność mechanizmów wewnętrznych pozwala na dostosowanie godzin zamówień planowanych i korekt do wymagań działu żywienia.

Ogólna charakterystyka systemu

MAPI Stany Żywionych służy do wprowadzania stanów żywionych na oddziałach w danym dniu, dla określonych diet i posiłków. Dostęp do aplikacji dla użytkowników na oddziałach jest realizowany przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu system nie wymaga specjalnej instalacji na komputerach użytkowników.

Moduł ten zintegrowany jest z systemem MAPI Jadłospis 2 przez co wszelkie zmiany są od razu widoczne dla działu żywnienia.

System uruchamiany jest na serwerze jako osobna aplikacja lub usługa systemowa – pełni rolę serwera WWW udostępniająca  stronę z aplikacją pod ustalonym adresem sieciowym.

Najważniejsze funkcje systemu

logowanie

 Mechanizm uprawnień – do programu dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy. Definicja uprawnień polega na  zdefiniowaniu roli użytkownika w programie MAPI Jadłospis 2. Dla danej roli określa się zakres dostępnych kierunków  kosztów (obsługiwanych obiektów), oddziałów oraz uprawnienia odczytu/zapisu. Po zdefiniowaniu roli, należy utworzyć  operatora programu, przypisując mu odpowiednią rolę. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, można dostosować program dla  jednego operatora wprowadzającego stan żywionych dla wszystkich oddziałów lub poszczególnych pracowników z  obsługiwanych oddziałów w jednostce. Istnieje również możliwość ustawienia takich uprawnień, przy których z jednego  programu będzie można wpisywać stany żywionych z różnych kontraktów.

stanyPo zalogowaniu do systemu  zostaje wyświetlone okno wprowadzania stanów żywionych. Domyślnie widoczna jest suma dotychczas wprowadzonych stanów żywionych na dzień bierzący, zgodnie z uprawnieniami zalogowanego operatora. Wprowadzanie danych polega na wybraniu danego oddziału i wprowadzeniu określonych stanów żywionych dla posiłków i diet. Po ich wprowadzeniu należy nacisnąć klawisz Zapisz. Podczas wprowadzania danych jest wyświetlana suma wprowadzonych stanów (planowana i korygowana), oraz ogólny stan wynikający ze stanu planowanego i korygowanego. Przydatną funkcją jest możliwość przekazywania do działu żywienia uwag z oddziałów (dotyczących diet, jadłospisów, itp.).

 

Dla danego oddziału wyświetlane są domyślne diety, z których korzysta oddział (określone przez dietetyka w systemie MAPI Jadłospis 2). W przypadku potrzeby wprowadzenia diety niestandardowej dla danego oddziału, operator może dodać brakującą dietę korzystając z klawisza Dodaj dietę.

 

Użytkownik może również wydrukować wyświelane dane przy wykorzystaniu klawisza Drukuj. Po jego naciśnięciu zostaje wygenerowany plik pdf.

blokowanie Kolejną przydatną funkcją w systemie jest mechanizm centralnego blokowania wprowadzania stanów  żywionych. Pozwala on ograniczyć wprowadzanie stanów żywionych dla danych posiłków do określonej godziny. W  trybie tym, użytkownicy na oddziałach mogą wprowadzić planowany stan żywionych na dzień następny, natomiast w  dniu bieżącym tylko korekty stanów (+/-) do zdefiniowanych centralnie godzin. Np. śniadanie do 6:00, obiad do 10:15.  Jeśli dany posiłek jest zablokowany, pole wprowadzania stanu jest wyświetlane w kolorze czerwonym, jeśli  odblokowane, w kolorze zielonym.

Zestawienia dostępne dla użytkowników aplikacji

 

Z poziomu aplikacji użytkownik może wygenerować zestawienie „Ilość żywionych wg oddziałów z podziałem na diety w dniu”. Po wybraniu dnia, posiłku, kierunku kosztów, zostaje wyświetlone, w postaci pliku PDF, zestawienie prezentujące stan żywionych w dniu dla oddziałów, diet.

 

wydanie zest
Drugim zestawieniem dostępnym w programie jest zestawienie „Wydane posiłki wg oddziałów w miesiącu”.  Zestawienie to prezentuje wprowadzony stan żywionych dla poszczególnych oddziałów, w kolejnych dniach wybranego  okresu, sumę dla danego oddziału, sumę żywionych z oddziałów w danym dniu, oraz sumę za cały wybrany okres.

 

MAPI Stany Żywionych może być rozbudowany o nowe funkcje
wg indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.