Strona programu MAPI Jadłospis 2 – systemu do planowania i rozliczania kosztów żywienia zbiorowego.
Header

Szkolenie internetowe z obsługi programu

30 grudnia, 2012 | Posted by admin in Bez kategorii

Od pewnego czasu, w naszej ofercie znajduje się usługa szkolenia internetowego. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania (Skype, TeamViewer), możliwe jest zdalne szkolenie użytkowników i wdrożenie oprogramowania. Dzięki takiemu podejściu, zamawiający może maksymalnie obniżyć koszty rozpoczęcia pracy z programem, oraz lepiej wykorzystać czas samego szkolenia i wdrożenia systemu. Całe szkolenie podzielone jest na krótkie etapy, podczas których omawiana jest pewna część materiału.

Po zakończeniu każdego etapu, użytkownik ma czas, aby samodzielnie wprowadzić niezbędne do dalszej pracy dane, np. po omówieniu kart magazynowych, użytkownik wprowadza wszystkie karty i kontaktuje się z nami w celu kontynuacji szkolenia. Podczas samego wprowadzania danych, jeśli ma jakikolwiek problem, służymy pomocą w rozwiązywaniu wszystkich wątpliwości.

Całkowity czas trwania szkolenie wynosi około 8,5 godz. Każde spotkanie internetowe jest umawiane w takich terminach, aby nie utrudniało codziennej pracy użytkownika. Tempo szkolenia jest dostosowywane do możliwości użytkownika, jednakże zalecamy, aby całe szkolenie zakończyło się w okresie jednego miesiąca.

Po zakończeniu całego szkolenia, użytkownicy mają wprowadzone wszystkie niezbędne dane programu i mogą w pełni z niego korzystać. Poniżej znajduje się plan szkolenia internetowego.

Przykładowy harmonogram szkolenia interentowego

Lp.

Dla kogo

Element programu

Czas [h]

1

Dietetyk
Magazynier

Pokaz programu i zasady pracy w programie

1,75

2

Dietetyk

Ogólne informacje o programie – opis interfejsu użytkownika, widoki, mechanizmy sortowania, wyszukiwania, klawisze funkcyjne, itp.

0,50

3

Dietetyk
Magazynier

Karty magazynowe – zakładanie kart asortymentów.
Podział na rodzaje.

0,50

4

Dietetyk

Dania (receptury). – tworzenie dań, kopiowanie dań.

0,50

5

Dietetyk

Diety – definiowanie diet.

0,25

6

Dietetyk

Jadłospisy – tworzenie pakietu jadłospisów, układanie jadłospisu dla diety, kopiowanie jadłospisów, tworzenie wersji dań, zmienna gramatura, wydruki jadłospisów.
Edycja grupowa jadłospisów.

0,75

7

Dietetyk

Stan żywionych.

0,25

8

Dietetyk

Asygnaty żywnościowe – tworzenie, wydruk, zasady pracy.

0,50

9

Dietetyk

Zestawienia dla dietetyka i na kuchnię, dla księgowości

0,50

10

Magazynier

Dokumenty magazynowe – PZ, RW, PW, WZ.

0,75

11

Magazynier

Dokument inwentaryzacji – Zasady pracy – tworzenie, edycja, zatwierdzanie.

0,25

12

Magazynier

Dokumenty korygujące

0,25

13

Magazynier

Asygnata żywnościowa – zasady pracy, edycja, wydruk, zamiana asortymentów, zatwierdzanie.

0,50

14

Magazynier

Zestawienia dla magazyniera i księgowości

0,50

15

Administrator

Funkcje administracyjne, ogólna budowa aplikacji, zasady konfiguracji.

0,75

Czas całkowity:

8,50

Uwagi:

  1. Na podstawie naszego doświadczenia i dotychczasowej praktyki wynika, że poszczególne etapy mogłyby być realizowane od wtorku do czwartku (w poniedziałek i piątek, pracownicy w działach żywienia są mocno obciążeni pracą).
  2. Po zakończeniu każdego etapu użytkownik musi wprowadzić do programu wymagane dane omawiane podczas szkolenia. Np. Po etapie nr 3 – Karty magazynowe – użytkownik będzie musiał wprowadzić wszystkie karty magazynowe, z których korzysta. Po ich wprowadzeniu, będziemy mogli przejść do następnęgo punktu szkolenia.
  3. Jeśli podczas wprowadzania danych, użytkownik będzie miał jakąkolwiek wątpliwość lub problem, może się z nami skontaktować (Skype/telefon oraz Teamvierwer), dzięki czemu, na bieżąco będziemy mogli mu pomóc.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.